Sibeliusdagarna i Lovisa

GLINT Ensemble

Elina Mieskolainen, Annukka Nevalainen-Lius, violin; Anette Grevberg, altviolin; Laura Saari, cello

med gästerna Fanni Fagerudd, sång; Risto Salmi, saxofoner; Jorma Ojanperä, kontrabas.

GLINT Ensemblen består av fyra freelancemusiker som fungerar aktivt inom kulturfältet. Kvartettens mål är att utvidga utbudet av repertoarmässigt mångsidiga och medryckande kammarmusikenheter och konseptkonserter samt utöka samarbetet mellan olika konstformer i Östra Nyland. Genom att föra konsertupplevelse utanför de traditionella konsertsalarna till nya och intressanta miljöer främjer man musikens tillgänglighet för ny publik och därmed fås diversitet bland åhörarana. GLINT har uppträtt aktivt sedan 2013 och kvartettens repertoar består av en omfattande mängd kammarmusikverk samt även lättare konsertmusik.

Som solister i jazzkonserten ”With a GLINT in the eye” uppträder Fanni Fagerudd och saxofonisten Risto Salmi. Programmet består av arrangemang av Jorma Ojanperä och Ralf Nyqvist samt av ett uruppförande av Markus Fagerudds komposition för stråkkvintett och sopransaxofon.