Sibeliusdagarna i Lovisa

JANNICA GUSTAFSSON, violin

Jannica Gustafsson är född 1972 i Helsingfors. Efter studier vid Västra Helsingfors Musikinstitut, fortsatte hon sedan vid Sibelius-Akademin för professor Seppo Tukiainen.

Gustafsson flyttade till Sverige 1990 då hon inledde sina studier vid Edsbergs Musikinstitut för professor Endre Wolf och Jennifer Nuttal-Wolf och avlade sin diplomexamen i kammarmusik  1993.  Gustafsson fortsatte sedan att studera vid musikhögskolan i Köln för professor Mikaela Martin innan hon tog sitt solistdiplom 1995, genom att spela Sibelius violinkonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Okko Kamu.

Jannica Gustafsson har sedan 1996 varit alternerande första konsertmästare i Sveriges Radios symfoniorkester och under åren 1999-2002 första konsertmästare i Norrköpings symfoniorkester.

Jannika Gustafsson har även regelbundet varit gästkonsertmästare i en rad symfoniorkestrar, till exempel Danska Radions Symfoniorkester,  Bergens Symfoniorkester,  Malmö symfoniorkester och Västerås Sinfonietta. I Finland  har Gustafsson uppträtt bland annat med  Avanti-orkestern.

Namnet Gustafsson är synnerligen känt i musikerkretsarna i Stockholm, för även Jannicas syster Marika arbetar som alternerande konsertmästare vid Kungliga Filharmonikerna och hennes bror Jan-Erik som radio-orkesterns solocellist.