Sibeliusdagarna i Lovisa

Aktuellt

Lovisa sång rf. till arrangör för Sibeliusdagarna i Lovisa 2021

Lovisa sång rf har på välfärdsnämndens möte tisdagen den 13.10. blivit vald som projektägare för ordnandet av Sibeliusdagarna i Lovisa 2021.

Föreningen Lovisa sång grundades ursprungligen för att ordna sångfesten i samband med Lovisa Fredsforum, och har varit inaktiv, eftersom sångfesten under de senaste åren inte har ordnats. Nu har föreningen tillsatt ett utskott för projektet. Ett möte mellan stadens representanter och utskottet för att fastslå olika ansvarsområden, förutom det direkta finansiella understödet är under planering.

”Det finns massiv potential för kultur i Lovisa. Vi vill dra vårt strå till stacken,” ​säger ​Tomas Takolander​, medlem i utskottet. ​”Jo. Vill man att Sibeliusdagarna har en fortsättning,, så ska man göra något åt saken,”​ bekräftar ​Rogier Heijnsbroek.​

Tidpunkten planeras vara det första veckoslutet i september (3.-5.9.2021), med tre festivaldagar och 5-8 konserter på olika konsertplatser runtom i Lovisanejden. Förutom konventionella konsertsalar, planerar vi att ordna ”site-specific” konserter på okonventionella, betydelsefulla platser och i ovanliga lokaler, t.ex. industrihallar. Allt hänger naturligtvis på de insamlade budgetmedlen.

”Vi vill utvidga repertoaren utan att pruta på kvaliteten,” ​fortsätter Takolander.​ “Klassisk konstmusik ska fortsätta att ha en central plats, och mera utrymme planeras för allt möjligt roligt och konstigt. Vi vill satsa på att engagera lokala människor och aktörer. Vi hoppas att festivalen skulle vara meningsfull för stadens och nejdens invånare. Självklart hoppas vi att festivalen dessutom lockar in folk annanstans ifrån också.”

En viktig utgångspunkt är tillgänglighet, och vi hoppas nå en bred publik i alla åldrar. Vi önskar ett brett samarbete med östnyländska företag och föreningar. T.ex. Borgånejdens musikinstitut har varit en viktig samarbetspart i ordnandet av festivalen i många år, och fortsatt samarbete skulle vara vitalt.

”​Vi hoppas att alla intresserade parter tar kontakt. Föreningen välkomnar nya medlemmar både understödande och aktiva, arbetsgruppen välkomnar idéer och hjälp både med det konstnärliga och det administrativa​”