Sibeliusdagarna i Lovisa

Sibeliusdagarna i Lovisa

Välkommen på Sibeliusdagarna i Lovisa 4–8.9.2019! Programmet publiceras i maj.

Tilläggsinformation: kulturproducent Agneta Longhurst, tfn 0440 555 354, agneta.longhurst@loviisa.fi